Datum / čas
18.11.2021
09:00-15:30

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Školení je vhodné do Šablony II. pro MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, DDM a ZUŠ.

 

č. akreditace MSMT:

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické dotazy a problémy z denní praxe škol a školských zařízení. Speciální pozornost bude věnována asistentům pedagoga a jejich právním povinnostem. Zejména ředitelé škol získají informace o tom, které jejich postupy mohou být porušením právních předpisů.

 • Právní rámec inkluzívního vzdělávání, novelizace předpisů
 • Hlavní podpůrná opatření s důrazem na asistenty pedagoga, zakotvení v právních předpisech
 • Přijímání žáků se speciálními potřebami
 • Diskriminace a rovné šance – přístup žáků se speciálními potřebami ke vzdělávání
 • Podrobnější analýzy „inkluzívní“ vyhlášky
 • Aktuální národní a mezinárodní judikatura a vliv na praxi českých škol

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámení se s právním rámcem problematiky inkluze. Rovný přístup ke vzdělávání a ke školským službám, resp. princip nediskriminace, je hlavním principem poskytování vzdělávání a s oblastí inkluze je úzce spjato. Na semináři budou objasněny hlavní vazby školských předpisů k problematice inkluzívního vzdělávání. Bude představen také mezinárodní kontext a bude zodpovězena otázka, zda školy mají povinnost přijímat ke vzdělávání všechny žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

 

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Absolventka Pedagogické a Právnické fakulty MU v Brně. Působila jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, v ČVUT nebo MO ČR. Spolupracovala s expertními skupinami na MPSV ČR i MŠMT ČR. V Lize lidských práv se zaměřovala na oblast školství. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz