Datum / čas
12.02.2020-26.02.2020
00:00

Místo konání
Zlín – DDM Astra

Adresa:
Tyršovo nábřeží 801
Zlín

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony II. DVPP pro DDM a ŠD.

 

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Představeny budou následující bloky:

 

Role pedagoga volného času v procesu společného v zdělávání

 • mapa dovednostních a osobnostních kvalit pedagoga – vztah k dětem, vedení dětí a mládeže, mistrovství v oboru, osobní vyladěnost
 • klima zájmového útvaru pro realizaci společného vzdělávání

Věkové zvláštnosti dětí a mládeže z hlediska pedagogických potřeb

 • věkové zvláštnosti dětí a mládeže (úroveň pedagogické psychologie)
 • motivace k dosahování cíle
 • hodnocení v oblasti volnočasových aktivit

Vývoj sebereflexe dítěte z hlediska využití pro motivaci a hodnocení

 • vývoj sebereflexe a její individuální zvláštnosti
 • specifika individualizace v rámci motivace a hodnocení ve volnočasových aktivitách
 • potřeby – jako východiska motivace
 • úskalí sebereflexe jednotlivých věkových skupin
 • rozvoj aspirace v rámci společného vzdělávání – zajištění pocitu úspěchu u všech

 

Cíle školení:

Komplexní náhled na volnočasové aktivity z hlediska možností společného vzdělávání. Volnočasové aktivity jsou kvalitním prostorem pro společné vzdělávání. Hledání a pochopení věkových rozdílů z hlediska stanovování cílů, motivace a hodnocení. Pedagogové volného času si v praktických činnostech vyzkouší formou vlastní zkušenosti aktivity, které napomáhají k tvorbě osobnosti dítěte prostřednictvím volnočasových aktivit.

 

Cílová skupina:

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vede oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod. V současné době se věnuje realizaci vzdělávacích projektů a pedagogické činnosti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  2 990,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz