Datum / čas
26.01.2022
09:00-15:30

Místo konání
Tábor

Adresa:
bude upřesněno
Tábor

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Psychologové
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony II. DVPP pro ZŠ, ŠD, DDM a ZUŠ.

 

č. akreditace MSMT: 40286/2020-4-1065

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity.

Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami.

 

- Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka

- Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole

- Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe

- Hodnocení jako motivační faktor

- Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky

- Jak motivovat „nemotivované“ dítě

- Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

 

Cíle školení:

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivování žáků a studentů

 

Cílová skupina:

asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ve speciálních školách, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Ivana Chramostová MBA

Absolventka PF Ostravské university – obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a CEMI MBA Studies Praha – Executive MBA. Pracovala jako učitelka 1. st. a učitelka českého jazyka a matematiky 2. st. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky. Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz