Datum / čas
13.11.2019
09:00-16:00

Místo konání
Praha – Střední odborné učiliště gastronomie

Adresa:
U Krbu 45/521
Praha 10

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT: 8966/2019-1-465

 

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6b)a odpovídá její náplni.

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další).

Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je ozřejmit pedagogům MŠ význam rozvoje předmatematické gramotnosti jako základu pro budoucí studium na ZŠ. Účastníci budou obeznámeni se základy problematiky předmatematických a předčíselných představ a získají řadu metodických doporučení, vycházejících z bohaté praxe lektorky.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ (učitelé 1. tříd)

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka Pedagogické fakulty MU (obory speciální pedagogika, etopedie a arteterapie). Působila jako učitel MŠ, vychovatelka v domově mládeže Brno a speciální pedagožka ve FN Brno. Mezi lety 2004 – 2013 byla učitelkou na ZŠ Bosonožská v Brně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů, např.: Ergonomie psaní, konfrence České společnosti Dyslexie, Neurovývojová terapie, Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Edukativně-stimulační skupinky, a mnohé další. V současnosti má soukromou praxi a působí jako žádaná lektorka školení DVPP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1490,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz