Datum / čas
26.01.2022
09:00-15:30

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony II. DVPP.

 

č. akreditace MSMT- 8574/2021-4-402

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

„Já vás slyším, ale nevnímám“

 • situace pedagog – žák, žák – pedagog, pedagog – rodič, rodič – pedagog
 • vytváření domněnek jako důvod neporozumění si

Když mi někdo nerozumí, není to jeho chyba

 • pedagogický jazyk
 • „Co jste to říkal“?
 • Mluvit jazykem „jejich kmene“ – vliv zkušeností žáků na porozumění jazyku dospělého
 • „Akce – reakce“ – modelové pedagogické situace
 • „Poslouchám, nebo už odpovídám“? – umění aktivně naslouchat, jak naučit děti aktivně naslouchat? – aktivity k nácviku
 • Kladení otázek – jak vhodně klást otázky a jak to naučit žáky – aktivity k nácvikuň

Komunikačně obtížné pedagogické situace – základní možnosti řešení

 • předpoklady pedagoga k jejich řešení – empatie, respekt, tolerance, chuť spolupracovat a hledat konstruktivní řešení
 • krátká intervence na místě – pravidla vedení
 • plánovaný rozhovor – příprava, pravidla vedení

Tipy pro zvládání obtížných pedagogických komunikačních situací

 • agrese, pláč, nemluvnost,silné emoce, manipulace

 

Cíle školení:

Nabídnout pedagogům komplexní náhled na vlastní formu pedagogické komunikace, své zvyky a zlozvyky v pedagogické komunikace a na základě modelových situací a ověřených aktivit k tématům rozvinout jejich komunikační kompetence.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, učitelé speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vede oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod. V současné době se věnuje realizaci vzdělávacích projektů a pedagogické činnosti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz