Datum / čas
18.01.2021
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony DVPP pro ZŠ a ŠD.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Náplní semináře je soubor her a činností, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Formou prožitkové pedagogiky seznámí učitele s efektivními postupy a náměty, které otevírají ve vyučování radost, spontánnost, hravost, kreativitu a soustředění. Skrze vlastní pohyb zapalují myšlení, cítění a tělesnost jako jeden celek.  Seminář je inspirací, jak pracovat s nadšením a nevyhořet. Všechny náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe a podporují i inkluzi ve třídě.

 

 • Hra jako důležitý prvek výchovně-vzdělávacího procesu
 • Aktivizační hry a činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost.
 • telegrafování, magické číslo, povel pimprle
 • Rozvoj intuice skrze pohyb, umění být v pohybu a poznávat se v něm.
 • Činnosti zaměřené na kreativitu, umění komunikace, spolupráce, schopnost diskuse, v níž umí člověk naslouchat druhým i vysvětlit a prosadit své stanovisko.
 • Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel.
 • Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka
 • Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky
 • Relaxační hry a cvičení

 

Cíle školení:

Školení nabídne pedagogům osvědčené nápady do výuky, probudí a oživí zájem o vyučování, vytvoří prostor, kde děti mohou bezpečně růst, ale zároveň, kde mají pevně stanovené hranice. Skrz pohyb přirozeně umožní rozvíjet celkovou osobnost žáka, spolupráci, vzájemný respekt, důvěru, kreativitu, umění komunikace.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Ivana Janovská

Absolventka PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro první stupeň ZŠ a speciální školy. Působí jako pedagog na ZŠ v Litvínově. Své 15-leté pedagogické zkušenosti a poznatky z praxe předává jako lektorka v rámci DVPP. Zaměřuje se na mimoškolní aktivity pro děti, kterých smyslem je přinášet dětem radost z pohybu a z hudby. Pracuje na školních projektech. Je lektorkou prožitkových tanců.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz