Datum / čas
01.02.2021-02.02.2021
13:00-17:00

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

Školení je vhodné do Šablony II. DVPP pro MŠ a ZŠ.

 

č. akreditace MSMT: 26332/2019-2-959

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  1.2. 13:00 – 14:30 + 15:30 – 17:00, 2.2. 13:00 – 14:30 + 15:30 – 17:00)

 

Obsah školení:

  • genetická metoda čtení a psaní (z historie; co je to genetická metoda čtení a psaní, srovnání s analyticko-syntetickou metodou)
  • představení učebnic různých nakladatelství
  • metodický postup
  • video záznam z výuky
  • interaktivní učebnice
  • aktivity do výuky

 

Pomocí této techniky se děti naučí během dvou měsíců plynule číst a psát. Žáci jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí „dílny“ psaní. Genetická metoda napomáhá předcházet VPU (dyslexie). Děti se neučí pomocí slabikáře, jedná se o protipól analyticko – syntetické metody. Děti neslabikují. Efektivní metoda pro čtení a psaní s porozuměním. Jedná se o prakticky zaměřený seminář, který bude doplněn videozáznamem ze školní praxe.

 

Cíle školení:

Učitelé ZŠ získají ucelený soubor  metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí -  žáků .

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten

Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a FF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie – chemie. Dlouhodobě pedagogicky působí jako pedagog 1. i 2. stupně ZŠ, učitel na UJEP Ústí nad Labem a lektor. Je autorem knih : ,,Škola? V pohodě !“ – metody , hry a formy práce pro realizaci učiva,pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí,,,Projektové vyučování“ metodika – aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách a ,,Projektík – ukážu, co dokážu“, soubor pracovních sešitů pro projektové vyučování v kooperativních skupinách.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1 390,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz