Datum / čas
06.10.2021
09:00-15:30

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ


Školení je vhodné do Šablony II. DVPP.

 

č. akreditace MŠMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na získání základního vhledu do problematiky finanční gramotnosti v kontextu se začleněním tématu v RVP ZŠ.

 

Seminář reflektuje tato témata:

  • pojmy související s finanční gramotností, jejich vysvětlení, vhodnost používání
  • hotovostní a bezhotovostní forma peněz
  • práce s jednoduchými rozpočty
  • spoření a půjčky

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí s vymezením základních pojmů týkajících se finanční gramotnosti a možnostmi, jak toto téma zařadit do výuky na 1. stupni ZŠ včetně praktických ukázek a aktivit.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Ing. Jana Buršová

 Absolventka Pedagogické fakulty KU (program Speciální pedagogika a pedagogika mentálně postižených se zaměřením na Metodu dobrého startu a její využití pro předškoláky a začínající školáky) a Mendelovy univerzity. Působí jako ředitelka MŠ a ZŠ, učitelka ZŠ, metodik prevence a speciální pedagog. Dříve působila také jako učitelka SŠ. Věnuje se lektorské činnosti se zaměřením na předškoláky, finanční gramotnost a práci se žáky se SVP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz