Datum / čas
01.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha – školicí prostory „Pronájem Klimentská“

Adresa:
Klimentská 1443/50
Praha 1 - Nové Město

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Psychologové
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Speciální pedagogové
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6d; 2.II/6d; 2.V/4d; 2.VI/4d; 2.VII/4d a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 14972/2018-2-654

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

 

Cíle školení:

Osvojení základů efektivní komunikace ve stresové interpersonální situaci a osvojení základů úspěšného řešení konfliktů s rodiči žáků a studentů škol. Jak v komunikaci a při řešení konfliktu postupovat, jak konflikt s rodičem uzavřít bez eskalace negativních emocí.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitel – metodik prevence,výchovní poradci, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. Michal Žmolík

Absolvent oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se převážně psychoterapii, supervizi a vzdělávání formou přednášek, kurzů a školení, jejichž náplň tvoří na základě různorodých zkušeností z oboru školství, sociální a zdravotní péče. Má úplné akreditované psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru. Vede si vlastní psychoterapeutickou praxi, je výcvikovým lektorem akreditované psychoterapeutické výcvikové komunity. Pracuje také na dvou základních školách a v pedagogicko-psychologické poradně jako školní terapeut, supervizor a metodik prevence.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz