Datum / čas
30.09.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha – školicí prostory „Pronájem Klimentská“

Adresa:
Klimentská 1443/50
Praha 1 - Nové Město

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT – 424/2020-4-193

 

Školení je vhodné do Šablony II. pro MŠ.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seznamování s tím, co je čtenářská pregramotnost a proč je nutné ji rozvíjet. Účastníci kurzu si zkusí různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro děti předškolního věku. Důraz bude kladen na výběr vhodné literatury pro daný věk, porozumění textu, důležitosti předčítání a učení naslouchání, vztahu ilustrace a textu, možnosti práce s texty apod. (skupinové předčítání, vhodné hry, dramatizace, rozvoj fantazie skrze texty, poezie, klasická pohádka, …)… vše s důrazem na rozvoj kritického myšlení.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je představení důležitosti a nenahraditelnosti knihy v mateřské škole, práce s knihami obohacuje děti v mnoha směrech, ať už se jedná o způsob myšlení, slovní zásobu, pohled na svět nebo emoční život. Kontakt s tím, kdo pracuje s knihou, je nenahraditelný a intenzivní. Snahou bude nejen apel na důležitost knihy v prostředí mateřské školy, ale i samotné ukázky toho, jak s knihou, psaným či čteným textem pracovat. Budou představovány aktivity, které přímo či nepřímo podporují předčtenářské dovednosti. Dále si seminář klade za cíl vzájemné obohacování posluchači, přenos zkušeností napříč skupinou, budou používány aktivizační metody a formy práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné (nejen) do prostředí mateřských škol.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ

 

Lektor:

Mgr. Zdeňka Braumová

Absolventka TU v Liberci oboru Speciální pedagogika; působila jako učitelka MŠ, nyní jako učitelka ZŠ; od r. 2018 také lektorka a pedagožka na pedagogické fakultě; zaměřuje se na využití literatury ve výuce, čtenářskou gramotnost a na emoce u dětí.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz