Datum / čas
09.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MŠMT: 8966/2019-1-465

 

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6a) a 2.II/6a).

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.

 

Školení zahrne následující témata:

  • percepční, kognitivní a motorické funkce přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti
  • senzorická integrace, zrakové a sluchové vnímání
  • koncentrace, paměť, myšlení, řeč – seznámení s vhodnými programy a pracovními listy podporujícími stimulaci této oblasti
  • cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslů, paměti, pozornosti a myšlení

 

Cíle školení:

Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí v době, kdy se mozek dítěte nejvíce vyvíjí a je schopen největších změn. V předškolním věku je možné správnou prevencí a výchovným vedením zajistit, aby se co nejvíce zmírnily dopady oslabených funkcí na úspěšnost žáka v průběhu školní docházky.

 

Cílová skupina: 

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ (učitelé 1. tříd)

 

Lektor:

Mgr. Šárka Pantůčková

Absolventka Pedagogické fakulty MU (obory speciální pedagogika, etopedie a arteterapie). Působila jako učitel MŠ, vychovatelka v domově mládeže Brno a speciální pedagožka ve FN Brno. Mezi lety 2004 – 2013 byla učitelkou na ZŠ Bosonožská v Brně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů, např.: Ergonomie psaní, konfrence České společnosti Dyslexie, Neurovývojová terapie, Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Edukativně-stimulační skupinky, a mnohé další. V současnosti má soukromou praxi a působí jako žádaná lektorka školení DVPP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz