Datum / čas
24.11.2021-25.11.2021
08:00-12:00

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

č. akreditace MSMT:

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin  (rozděleno do dvou dnů:  24.11. 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00, 25.11. 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00)

 

Obsah školení:

Diskriminace na základě pohlaví, věku nebo zdravotního stavu není v naší společnosti i přes platná legislativní omezení bohužel ničím neobvyklým. Co a jak reguluje antidiskriminační zákon a jaké jsou typické situace v praxi organizací veřejného sektoru, kdy mohou být vaše postupy posuzovány jako diskriminační? Které jsou nejčastější projevy diskriminace v přístupu ke vzdělání?

Zmíníme konkrétní případy namítané diskriminace z praxe lektorky, z hlediska soudních rozhodnutí v českém prostředí i z pohledu postupů inspekčních orgánů. Zaměříme se také na vztahy antidiskriminačního zákona a dalších relevantních právních předpisů.

 • Diskriminace ve veřejné správě a při poskytování vzdělávání
 • Vnitrostátní a mezinárodní mechanismy ochrany před diskriminací
 • Diskriminace ve školství, šikana a její řešení
 • Diskriminace v přístupu ke vzdělání – děti se SVP
 • Specifika diskriminace osob s postižením
 • Judikáty a příklady
 • Praxe veřejného ochránce práv

 

Cíle školení:

Cílem semináře je přiblížení základních institutů antidiskriminačního práva a popis nejčastějších forem diskriminace v přístupu ke vzdělání. Představeny budou nejčastější příklady diskriminace v přístupu ke vzdělání a při poskytování vzdělávání a diskutována budou možná řešení.

 

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Absolventka Pedagogické a Právnické fakulty MU v Brně. Působila jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, v ČVUT nebo MO ČR. Spolupracovala s expertními skupinami na MPSV ČR i MŠMT ČR. V Lize lidských práv se zaměřovala na oblast školství. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 390,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz