Datum / čas
15.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Ústí nad Labem

Adresa:
bude upřesněno
Ústí nad Labem

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2019/0556-SP/PC/VP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Kurz Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu je určen všem pracovníkům v celé oblasti sociální práce, kteří se každodenně profesně setkávají v pracovních a také osobních vztazích. Obsahem vzdělávacího programu je seznámení s pravidly a normami chování na pracovišti, objasnění výhod jejich využívání a vysvětlení rizik v případech jejich zanedbávání nebo obcházení.

 

Cíle školení:

Cílem kurzu je rozvoj znalostí konkrétních norem a pravidel chování a vztahů v pracovním kolektivu, které jsou účinnou zárukou každodenního vytváření dobrých profesních vztahů a příjemné firemní kultury. Účastníci budou mít možnost prakticky prodiskutovat jednotlivá témata a společně s lektorem hledat možnosti a řešení pro konkrétní zlepšení v jejich pracovních kolektivech a také rozvinout znalosti na modelových příkladech. V praktické části budou účastníci konkrétní dovednosti prakticky aplikovat při hledání řešení reálných případů, které vzejdou z analýzy situace účastníků z jejich pracovního prostředí.

 

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníci v manažerské, řídicí funkci

 

Lektor:

Mgr. Oldřich Růžička

Absolvent Sociální pedagogiky University Tomáše Bati ve Zlíně – obory aplikovaná psychologie a ŘLZ a Doplňujícího pedagogického studia IMS Brno – obor středoškolské učitelství (ZSV). Působí jako lektor se specializací: manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, osobnostní dovednosti, rozvoj lidských zdrojů.  Zabývá se také supervizorskou činností, poradenskou a konzultační činností pro uživatele soc. služeb a soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz