Datum / čas
12.11.2020
13:00-18:00

Místo konání
Ústí nad Labem

Adresa:
bude upřesněno
Ústí nad Labem

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT- 16924/2019-2-726

 

Rozsah:  6 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář Keramika II. je zaměřen na náročnější techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Účastníci si individuálně pod vedením lektorky prakticky vyzkouší jednotlivé techniky a zaznamenají si své postřehy. Získají tak inspiraci a podněty pro další práci s dětmi.  

Účastníci si vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a bude jim zprostředkována metodika, kterou posléze mohou využít ve své praxi.

 

Cíle školení:

Cílem školení je především rozvoj kreativity účastníků a tvorba zásobníku keramických technik použitelných v praxi. Součástí kurzu je diskuse o možných těžkostech, které tvorba z keramické hlíny přináší. Účastníci také vyhodnotí aplikovatelnost představených technik v návaznosti na ŠVP a na práci v jejich zařízení.

 

Cílová skupina:

Učitelé MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé školních družin, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových klubů a kroužků

 

Lektor:

Mgr. Štěpánka Maryšková

Absolventka SŠ keramické Bechyně, PdF MU Brno a UJEP Ústí nad Labem, od roku 1997 lektorka volnočasových aktivit, od roku 1999 učitelka MŠ a ZŠ, od roku 2004 lektorka inovativních metod ve vzdělávání, výtvarných technik, absolventka psychoterapeutického výcviku s artefiletickým zaměřením a velkého Montessori výcviku (2015).

 

Potřebné pomůcky (účastníci si sami zajistí):

přežahnutý střep (vypálený, neglazovaný keramický výrobek, např. kachel nebo plastika) – 4-5 kusů, noviny, pravítko, skleněné střepy nebo skleněnou drť (korálky), krabičku nebo košík na odnesení výrobků, oblečení vhodné pro práci v keramické dílně

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1290,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1290,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz