Datum / čas
01.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Zlín

Adresa:
bude upřesněno
Zlín

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2020/0444-SP/PC/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Se změnami v dnešní době dochází zákonitě i ke změnám v životním stylu společnosti. Mimo jiné se projevuje ve vztahu a vnímání důležitosti finančních prostředků a hospodaření s nimi. Při snaze zajistit si rychle uspokojení svých potřeb, např. pořízení technické vymoženosti dnešní doby, dochází často k zadlužování jedinců i rodin, což již není vnímáno jako negativní jev, ale stalo se spíše normou. Na tuto skutečnost ukazují i lehce dostupné možnosti uzavřít půjčky. Nezodpovědné či nepromyšlené finanční operace mohou pak jednotlivce či celé rodiny ohrozit vysokou mírou zadlužení, s neschopností své závazky uhradit. Nesprávné finanční hospodaření v rodině se také projevuje v přenosu nevhodných transgeneračních vzorců chování při výchově dětí. Je proto na místě osvěta ve smyslu nabídky informací o základních finančních produktech na trhu jako jsou úvěry, hypotéky, pojištění a všeobecně o správném hospodaření s financemi, včetně tvorby osobního a rodinného rozpočtu.

 

Obsaženo bude:

- Finanční negramotnost z pohledu sociálních služeb

- Obsah a význam finanční gramotnosti a negativní důsledky jejího opomíjení

- Rozpočtová gramotnost

 

Cíle školení:

Seminář si klade za cíl prostřednictvím předaných informací snížit rizika spojená s nízkou mírou finanční gramotnosti u ohrožených cílových skupin. Účastníci porozumí základním termínům z oblasti finančního trhu, jeho vybraným produktům a operacím. Aktivně se naučí pracovat s tématem osobního a rodinného hospodaření. V průběhu semináře získají z každého modulu jak teoretický, tak i praktický návod, jež budou schopni aplikovat v běžném životě a využít při práci s uživatelem sociálních služby. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti podporuje člověka k přijetí osobní odpovědnosti v oblasti životního zajištění.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, neformální pečovatelé

 

Lektor:

Mgr. Milena Čiklová DiS.

Absolventka UP Olomouc, CMTF charitativní a sociální práce vykonávala funkci sociálního poradce pro ohrožené skupiny, sociální pracovnici v nemocničním zařízení. Vykonávala funkci úřednice odboru sociálních věcí Olomoucký kraj – Krajský úřad. Pracovala jako sociální pracovnice v sociálních službách pro seniory v Olomouci.

Absolvovala řadu kurzů a výcviků (např.: Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, Krizová intervence, Prevence vzniku závislosti na sociálních službách, Metody sociální práce, Etika v pomáhajících profesích, Prevence týrání a zneužívání osob, Péče o paměť – trénování paměti, Akreditovaný kurz – zdravotně-sociální pracovník, Komunikace s agresívním klientem, Komunikace se specifickými skupinami klientů – seniory, Základy mediace – řešení sporů, Asertivní jednání, Techniky proti stresu a syndromu vyhoření, Kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a sebereflexi). V současnosti působí jako lektorka kurzů zaměřených na práci se seniory, kreativitou a netradičními technikami aktivizačních činností.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz