Datum / čas
13.10.2021
09:00-16:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT- 16924/2019-2-726

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníci kurzu si prostřednictvím zážitkové pedagogiky a metodických pokynů vyzkouší nejrůznější aktivity a hry, realizovatelné dále v jejich vlastní praxi. Tento soubor námětů pro aktivity a herní principy mohou dále libovolně rozvíjet a inovovat na základě vlastních zkušeností.

 

Blok č. 1 – Icebreakery a kontaktní hry

Icebreakery (nebo také ledolamy) jsou zaměřené na seznámení účastníků, na získání informací o vlastnostech a zájmech jednotlivců, hry zaměřené na učení jmen. Jsou jednoduché, mají krátké trvání. Jsou využitelné hlavně na začátku akcí, při seznamování nových skupin. Mají uvolnit napětí účastníků, kteří se navzájem neznají.

Kontaktní hry (také se jim říká zahřívací hry) slouží k naladění skupiny na další program. Při těchto hrách dochází k fyzickému kontaktu hráčů, jenž napomáhá budování vzájemné důvěry a zbavuje ostychu.

 

Blok č. 2 – Hry založené na principu známých deskových her

Převedení deskových her do terénu. Hry pracují s aplikací již známých pravidel a s využitím materiálu z těchto her.

 

Blok č. 3 – Hry zaměřené na týmovou spolupráci

Hry a aktivity, během nichž řeší účastníci nejrůznější problémy, k jejichž vyřešení je nutná spolupráce všech.

 

Blok č. 4 – Pohybové hry

Hry s jednoduchými pravidly založené na radosti z pohybu, hry rozvíjející základní pohybové schopnosti a dovednosti.

 

Cíle školení:

Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s hrami a aktivitami využitelnými na školách v přírodě, na školních akcích a sportovně-branných kurzech. Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.

 

Absolvent školení umí, dovede:

 • pracovat s vlastními prožitky;
 • prezentovat vlastní prožitky i úspěšnou činnost před ostatními;
 • naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi;
 • podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech;
 • připravit a realizovat hry pro libovolnou skupinu, nemá problém se zpětnou vazbou;
 • samostatně vytvořit a zrealizovat hru;
 • pracovat s vlastním nápadníkem her, aktivit a činností;
 • vyhledat hry, aktivity a činnosti z nejrůznějších zdrojů a využívat je při práci s dětmi

 

Cílová skupina: 

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Lektor:

Bc. Zdeněk Krákora

Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Instruktor nízkých lanových překážek, instruktor lyžování a snowboardingu, lektor outdoorových kurzů a adaptačních kurzů pro školy; trenér lukostřelby, trenérská basketbalová licence C, rozhodčí basketbalu 8 let. Pedagogické praxe v Domě dětí a mládeže Olomouc; lektor prožitkových kurzů (NIDM MŠMT); lektor kurzů DVPP.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1540,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz