Datum / čas
12.12.2021-14.12.2021
Celý den

Místo konání
Deštné v Orlických horách – Chata Kačenka

Adresa:

Deštné v Orlických horách

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU


Původní název kurzu: Doškolovací kurz – Instruktor školního lyžování (odůvodnění změny názvu: MŠMT ČR – Programy s označením instruktor)

 

č. akreditace MSMT: 16924/2019-2-726

 

Hodinová dotace: 3 denní školení / 25 vyučovacích hodin  

 

Obsah školení:

 • Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech
 • Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí
 • Současné trendy ve sjezdovém lyžování
 • Prohlubování a zdokonalování lyžování účastníků

 

Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.

 

Podrobný popis kurzu:

 • Různé varianty cvičení s důrazem na motivaci žáků (především úplných začátečníků)
 • Základy a podstata carvingu
 • Přestupování z lyže na lyži, odšlapování šikmo svahem, řezaný oblouk při jízdě šikmo svahem, plynulý přechod řezaného oblouku
 • Rozbor jízd účastníků na videu
 • Cvičení na krátkých lyžích (tzv. snowblades), carving na normálních lyžích
 • Bezpečnost a organizace lyžařských výcvikových kurzů
 • Nové trendy lyžování, údržba lyží
 • Hry na sněhu (zaměřené na rozvoj pohybových dovedností)
 • Pro zájemce možnost testování lyží s různými parametry

 

Cíle školení:

Doškolovací kurz základního školního lyžování má za cíl seznámit účastníky s metodikou sjezdového lyžování, jeho současnými trendy (carving, snowblades) a bezpečností a organizací lyžařských výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Kurz je koncipován jako doškolovací, proto chce být také inspirací, jak výuku co nejvíce zpestřit, jak používat rozličné pomůcky a jak děti citlivě motivovat ve výuce jízdy na lyžích.

 

Oblast zaměření: Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví); I. stupeň ZŠ; Mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM

 

Cílová skupina: Pedagogové ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ a pedagogové volného času, kteří již absolvovali kurz Základní školní lyžování (nebo Instruktor školního lyžování), v němž získali základní znalosti a dovednosti z dané oblasti.

 

Lektor:

Bc. Zdeněk Krákora

Absolvent Univerzity Palackého Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova; instruktor nízkých lanových překážek, instruktor lyžování a snowboardingu, lektor outdoorových kurzů a adaptačních kurzů pro školy, Kurzy: Školení hlavních vedoucích letních táborů, Prožitková pedagogika, Týmová spolupráce, Zdravotník zotavovacích akcí; 8 let pedagogické praxe v Domě dětí a mládeže Olomouc; lektor prožitkových kurzů (NIDM MŠMT); od roku 2011 vedoucí lyžařské školy v Deštném v Orl. h. (Tendr Ski)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena kurzu (zahrnuje program, ubytování a stravu): 3900 Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 3900,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz