Datum / čas
21.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: A2019/1355-SP/PC/PP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Vzdělávací program na téma „Domácí násilí“ se zaměřuje na problematiku domácího násilí, popisuje jeho znaky, cyklus a druhy, specifikuje osobnost oběti a násilné osoby, přibližuje příčiny a následky domácího násilí. Představuje Intervenční centra, činnost těchto center a další možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Součásti vzdělávacího programu jsou i kazuistiky, skutečné příběhy a edukativní film pro prevenci domácího násilí Zuřivec.

 

Cíle školení:

Absolvent získá znalosti z problematiky domácího násilí, bude znát znaky, formy, příčiny, cyklus a důsledky domácího násilí. Bude schopen porozumět a pochopit problematiku domácího násilí, syndromu týrané ženy a identifikovat domácí násilí. Bude znát zásady práce s ohroženými osobami, druhy pomoci obětem domácího násilí a intervenci domácího násilí.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství a pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, neformální pečovatelé

 

Lektor:

Bc. Pavla Fojtíková

Absolventka Univerzity Tomáše Bati v oboru Speciální pedagogika a vysoké školy Humanitas v Sosnowci v oboru Management vzdělávání. Působila jako vedoucí intervenčního centra Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a v současnosti působí jako předsedkyně sdružení Rodinné a mateřské centrum Vsetín. Specializuje se na práci s rodinami a dětmi a jejích ochranou.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz