Datum / čas
07.01.2022-19.02.2022
Celý den

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

 • Rekvalifikační kurz


č. akreditace: MSMT-33705/2019-1/384

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kurz + profesní zkouška)

Hodinová dotace: 160 hodin (80 hodin praxe + 80 vyuč. hodin teorie)

Výuka pátek 13:00 – 20:30 a sobota 8:30 - 16:00 (online), profesní zkouška (v Praze) v pátek 18. 2. 2022 od 13:00  a v sobotu 19. 2. 2022 od 9:00

Vzhledem k aktuální epidemické situaci povolilo MŠMT realizaci rekvalifikačních kurzů formou ONLINE. V případě zlepšení situace zrealizujeme vybrané lekce (zejména první pomoc) ve formě prezenční (v Praze).

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.

 

Cena: 13500,- /osobu (kurz + profesní zkouška – osvobozeno od DPH) - Podklady k platbě (zálohová faktura) Vám budou zaslány nejpozději dva týdny před začátkem kurzu.

Pokud máte o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky zájem, a pokud jste momentálně nezaměstnaní, pak vám může Úřad práce tento rekvalifikační kurz zaplatit. Zaplatí vám ho však pouze v tom případě, že se jedná o rekvalifikační kurz ukončený zkouškou profesní kvalifikace.  https://www.zretel.cz/jak-ziskat-rekvalifikacni-kurz-zdarma/

Kurzovné lze rozložit na splátky.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 13500,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz