Datum / čas
14.02.2022
17:00-20:15

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Chůva


Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

  • co je zdravé sebeprosazení se, vliv na sebevědomí a spokojenost v životě chůvy
  • rozdíl mezi asertivní, agresivní a pasivní komunikací – praktické ukázky
  • jednotlivá asertivní práva – ukázky a nácvik na příkladech z praxe chůvy
  • technika „gramofonové desky“ a technika „otevřených dveří“ – nácvik komunikace na příkladech s dětmi i dospělými

 

Cíle školení:

Účastník semináře si vyzkouší jednotlivá asertivní práva na příkladech z pracovního života – v dětské skupině i jako chůva v domácnosti. Dokáže použít nové možnosti komunikace – rozhodovat o sobě, sdělovat své postoje, uznávat vlastní chyby a růst na nich, být nezávislý na hodnocení a dobré vůli druhých a posilovat své kladné stránky. Posílí své sebevědomí i sebedůvěru. Naučí se základní asertivní techniky, které umožní zvládat kritiku i manipulaci a nátlak okolí.

 

Lektorka:

Mgr. Jana Koutníková

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci – mezioborového studium na pedagogické a lékařské fakultě (Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy). Aprobace v předmětech psychologie a pedagogika, somatologie (anatomie, fyziologie), ošetřovatelství, Střední zdravotnické školy v Praze, obor Všeobecná diplomovaná sestra, akreditovaná koučka, supervizorka a mentorka, lektorka v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagožka a lektorka v mateřských centrech a dětských skupinách, členka expertní skupiny v projektu předškolní péče MPSV.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře.

 

Cena: 850,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě Vám budou zaslány emailem do pěti dnů po přihlášení.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 850,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz