logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Úvod do problematiky bezdomovectví


8 vyučovacích hodin

A2023/0425-SP/PC

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách


Kurz seznamuje účastníky se základními informacemi o problematice bezdomovectví. Budou seznámeni s charakteristikou bezdomovectví a jeho legislativním rámce, jednotlivými definicemi, příčinami, formami a typy bezdomovectví. V neposlední řadě se v rámci kurzu zaměříme na jednotlivé sociální služby, které poskytují pomoc lidem bez domova, sociální poradenství a možnostmi řešení bezdomovectví.


Absolvent kurzu získá základní informace o problematice bezdomovectví. Seznámen bude s charakteristikou bezdomovectví a jeho legislativním rámcem. Dále bude seznámen s jednotlivými pohledy, příčinami, formami a typy bezdomovectví. Získá přehled o sociálních službách a dalších institucí, které figurují v oblasti bezdomovectví. A v neposlední řadě bude seznámen se způsoby řešení bezdomovectví.

 • Charakteristika bezdomovectví a jeho legislativní rámec
 • Definice bezdomovectví
 • Příčiny, formy a typy bezdomovectví
 • Subkultura bezdomovectví
 • Poskytování pomoci lidem bez domova
 • Aktuální situace lidí bez domova v ČR


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví ONLINE - webinář 09. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví ONLINE - webinář 14. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví ONLINE - webinář 18. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
Úvod do problematiky bezdomovectví ONLINE - webinář 16. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 09. 09. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 14. 10. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 18. 11. 2024
Úvod do problematiky bezdomovectví
ONLINE - webinář - 16. 12. 2024