logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/1325-SP/PC/PP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé


Obsah

Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou syndromu demence tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby klientů s demencí, ale aby také získali komunikační dovednosti využitelné při péči o tyto uživatele. V první části školení se účastníci seznámí s příznaky a příčinami syndromu demence a jednotlivými stádii tohoto onemocnění. Při komunikace s člověkem se syndromem demence je nezbytné, aby pracovníci nejen znali jednotlivé fáze demence, ale především aby uměli reagovat na potřeby jednotlivých klientů. Účastníci budou proto seznámeni s konkrétními příklady, jak naplňovat potřeby v jednotlivých fázích onemocnění a jak reagovat na problematické situace spojené s péčí o lidi s demencí. V navazující praktické části si účastníci pomocí modelování rozhovorů vyzkouší, jak dobře komunikovat s klientem s demencí, jak využívat prvky nonverbální komunikace a jak komunikovat v případě bludů. Účastníci se dále naučí, jak do komunikace se seniorem s demencí zapojit práci se vzpomínkami a jak pomáhat posilovat jeho orientaci v realitě.  


Vzdělávací cíle

Seminář se zaměří na předání základních informací týkajících onemocnění syndromem demence a rozpoznávání potřeb takto postižených klientů (se zřetelem na jednotlivé fáze onemocnění). Nastíněny budou také způsoby jak řešit problematické situace, které mohou s těmito klienty nastat.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence Praha 08. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence ONLINE - webinář 02. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence ONLINE - webinář 11. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence ONLINE - webinář 11. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
Praha - 08. 10. 2024
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 02. 09. 2024
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 11. 11. 2024
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
ONLINE - webinář - 11. 12. 2024