logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Základy vedení lidí a týmové spolupráce


8 vyučovacích hodin

A2023/0317-SP/PC/VP

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


V kurzu se účastníci dozví, co je potřeba pro efektivní vedení lidí a týmovou spolupráci. Program je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky, ale také pro pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v pracovní pozici koordinátor. Účastníci kurzu poznají rozdíl mezi řízením a vedením – leadershipem. Vzdělávací program definuje rozdíly mezi skupinou a týmem, jaké jsou jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina a jaká jsou pozitiva týmové spolupráce. Je zde kladen důraz na  význam motivace a efektivní týmové komunikace. Budou specifikovány možné překážky v týmové spolupráci a pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí účastník svoji roli v týmu a přínos pro týmovou spolupráci.


Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základních informacích z oblasti budování a řízení týmů v sociální oblasti a rozvoje týmové spolupráce. Pochopí rozdíly mezi skupinou a týmem, bude schopen identifikovat jednotlivé role v týmu, např. dle Belbina. Bude si uvědomovat pozitiva týmové spolupráce, význam motivace pro spolupráci a bude lépe zvládat efektivní týmové komunikace (asertivní, TAN komunikaci). Vedoucí pracovník (např. koordinátor) bude znát techniky pro efektivní komunikaci a podporu členů svého týmu, popř. jak správně sestavit tým. Bude schopen identifikovat překážky v týmové spolupráci. Pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí svoji roli v týmu a svůj přínos pro týmovou spolupráci.


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce ONLINE - webinář 01. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce ONLINE - webinář 21. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Základy vedení lidí a týmové spolupráce ONLINE - webinář 26. 08. 2024
Název
Místo - Termín
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 01. 10. 2024
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 21. 11. 2024
Základy vedení lidí a týmové spolupráce
ONLINE - webinář - 26. 08. 2024