logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Sledování vývoje dítěte v DS, komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte


4 vyučovací hodiny

  • Chůvy


Obsah:

  • Teoretická část semináře – platná legislativa Zákon 247/2014 Sb., související prováděcí vyhlášky
  • Standardy kvality péče, bodové hodnocení, kontrolní mechanismy, sankce
  • Odborná terminologie, pojmy, praktický slovníček.
  • Příprava podnětného prostředí - situační, prožitkové a kooperativní učení
  • Hodnocení plnění stanovených cílů
  • Sledování vývoje dítěte - praktická ukázka diagnostického záznamu
  • Komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte.

 

Téma semináře navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílení kompetence pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti v předškolních zařízeních.


Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy a způsoby sledování vývoje dítěte jak při spontánních,  tak i při řízených činnostech a jejich vyhodnocováním.

Zaměří se na metody komunikace pečujících osob s rodiči směřující k podpoře vývoje dítěte.

Nabídne část teoretickou, která vychází z právních předpisů upravujících standardy kvality péče o dítě v DS a praktickou, kde si účastníci budou moci připravit vzorový formulář sledování vývoje dítěte pro jejich konkrétní DS.
Část semináře bude věnována kontrolním mechanismům ze strany MPSV.