logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině


4 vyučovací hodiny

  • Chůvy


Obsah:

  • Teoretická část semináře – platná legislativa Zákona 247/2014 Sb., související prováděcí vyhlášky.
  • Co je to Plán výchovy a péče v DS (PVaP).
    Odborná terminologie, pojmy, praktický slovníček.
  • Standardy kvality péče, bodové hodnocení, kontrolní mechanismy, sankce.
  • Praktické zpracování PV a P pro konkrétní dětskou skupinu.
  • Společná evaluace připravených PVaP, časté chyby při přípravě plánů.
  • Závěr, předání osvědčení o absolvování semináře.

 

Téma semináře navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílení kompetence pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti v předškolních zařízeních.


Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem přípravy Plánu výchovy a péče v dětské skupině v souladu se zákonnými požadavky a platnou legislativou dětských skupin.

Seminář nabídne teoretickou část zaměřenou na platnou legislativu a odbornou terminologii a část praktickou, kde si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu plánu pro jejich konkrétní dětskou skupinu. Své návrhy budou mít možnost konzultovat spolu s ostatními účastníky semináře a naučí se je obhájit.

Část semináře bude věnována i Standardům kvality péče, kontrolním mechanismům ze strany MPSV a častým chybám při přípravě Plánu výchovy a péče.


Název Místo Termín Akce
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině ONLINE - webinář 04. 09. 2024
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině ONLINE - webinář 14. 01. 2025
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině ONLINE - webinář 10. 06. 2025
Název
Místo - Termín
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině
ONLINE - webinář - 04. 09. 2024
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině
ONLINE - webinář - 14. 01. 2025
Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině
ONLINE - webinář - 10. 06. 2025