logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář)


8 vyučovacích hodin

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení


Program je veden teoreticky, doplněn konkrétními případy z praxe lektorky i příklady uvedené v odborné literatuře. Cílem program je poskytnout účastníkům ucelený teoretický přehled k dané problematice, poskytnout základní informace z oblasti dětské psychologie i psychiatrie se zaměřením na závěry a poznatky z výzkumů posledních několika let provedených u traumatizovaných dětí. Dát základní povědomí a aktuální náhled na problematiku dětského traumatu tak, aby všichni ti, kteří jakýmkoli profesním způsobem přicházejí do styku s dětmi, začali na dítě nahlížet z různých úhlů pohledu a ne jen jako na dítě s „problémovým chováním“. Seznamuje účastníky s obecnými principy přístupu v péči o traumatizované děti. Druhotným cílem programu je, i na základě uvedených kazuistik, vyvolat diskusi k problematice, zamyšlení se a uvedení vlastních možných příkladů z praxe účastníků programu.

 

 • Proč trauma u dětí?
 • Cesta k aktuálnímu pohledu  na trauma dětí
 • Specifika problematiky PTSD u dětí
 • Projevy v souvislosti s následky traumatu
 • Specifika dětských reakcí, epigenetické souvislosti
 • Kategorie dětského traumatu
 • Diagnostika následků traumatu u dětí
 • Systém péče, principy následné a terapeutické péče


Absolvent programu získá základní teoretické poznatky zejména z oblasti dětské psychologie zaměřené na problematiku traumatu u dětí. V rámci programu dostává možnost, na základě uvedených příkladů z praxe i předpokládané diskusi účastníků, nahlédnout na dítě s problémovým chováním, se kterým ve své profesi přichází do styku, z jiného úhlu pohledu a zamyslet se nad možnou změnou přístupu k tomuto dítěti. Absolvent také dostane informace o systému péče o traumatizované děti, získá obecné poznatky o principech přístupu i rizicích v práci s těmito dětmi.


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář) ONLINE - webinář 10. 09. 2024
šablony
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář) ONLINE - webinář 03. 12. 2024
Název
Místo - Termín
Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 10. 09. 2024
Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 03. 12. 2024