logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Kreativní myšlení v praxi


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0306-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


Obsah

Kreativita ve smyslu tvořivosti či tvůrčího myšlení je schopnost významná pro fungování jedince v 21. století. V době neustálých změn ve společnosti proto hovoříme o kreativitě jako o důležité kompetenci, potřebné ke zvládnutí rychle se měnících podmínek okolního světa. Tvořivost je dána v určité míře každému člověku a jako propojení jeho schopností, jeho postojů a procesu se vyskytuje ve všech oblastech lidského konání. Potřeba tvořit, poznávat a objevovat je pro nás přirozená stejně tak jako zájem a zvídavost. Seminář seznámí účastníky se základními pojmy jako je kreativita, kreativní a stereotypní myšlení a výhodami či nevýhodami jejich využití v praxi. Důležitou součástí jsou informace o výskytu možných bariér, jež mohou využití kreativity bránit a praktické techniky podporující rozvoj tvořivosti. Účastníci jsou současně seznámeni s některými technikami pro řešení problémových situací, které si mohou na prezentovaných kazuistikách sami vyzkoušet.


Vzdělávací cíle

Absolvent semináře si uvědomí existenci stereotypního myšlení a jeho přínos i případná rizika převažujícího používání. Současně získá potenciál k využívání kreativity, která se uplatní nejen při řešení zásadních úkolů, ale také i v případě vykonávání rutinních činností. Právě díky získané kompetenci rozpozná účastník kreativní myšlenky malého rozsahu – nápady, postřehy – které mohou v praxi pomoci k vhodnějšímu řešení nastalé situace. Absolvent semináře je seznámen s praktickými ukázkami cvičení, jež mu pomohou schopnost tvořivosti rozvíjet a umocňovat. Pochopí zákonitosti procesu kreativního myšlení a uvědomí si bariéry, jež mohou kreativitě bránit.  V praxi umí využít představené skupinové techniky pro hledání optimálního řešení problémových situací.


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi ONLINE - webinář 13. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi ONLINE - webinář 10. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi ONLINE - webinář 22. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi ONLINE - webinář 16. 12. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Kreativní myšlení v praxi ONLINE - webinář 28. 01. 2025
Název
Místo - Termín
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 13. 09. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 10. 10. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 22. 11. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 16. 12. 2024
Kreativní myšlení v praxi
ONLINE - webinář - 28. 01. 2025