logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe


8 vyučovacích hodin

A2024/0133-SP/PC/PP/VP

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci


Kurz je určen zejména pracovníkům v sociálních službách a aktivizačním pracovníkům, kteří přicházejí do každodenního styku s lidmi s narušenou komunikační schopností. Přiblíží jim důvody vzniku poruch komunikace a ztráty řeči či vyjadřovacích schopností. Seznámí se s možnostmi laické terapie, kterou mohou využít v běžném provozu sociální služby. Nabídne možnosti nejen pro aktivizační činnosti, v rámci kterých se uživatelé služby mohou aktivně podílet na tvorbě vlastních, individuálních komunikačních prostředků. Kurz vám nabídne různé možnosti alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v praxi.


Účastník kurzu rozumí základním pojmům a dokáže přiměřeně přistupovat ke klientovi se sníženou schopností dorozumění běžnou řečí. Ví, co je alternativní a augmentativní komunikace. Umí vytvořit základní komunikační prostředí pro člověka s omezením komunikačních dovedností a má představu o tvorbě a praktickém využití pomůcek pro komunikaci v rámci AAK.


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe ONLINE - webinář 05. 09. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe ONLINE - webinář 03. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe ONLINE - webinář 31. 10. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe ONLINE - webinář 28. 11. 2024
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Neformální pečovatelé
 • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe ONLINE - webinář 09. 01. 2025
Název
Místo - Termín
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 05. 09. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 03. 10. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 31. 10. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 28. 11. 2024
Poruchy řeči u seniorů – terapie a praxe
ONLINE - webinář - 09. 01. 2025