logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb


8 vyučovacích hodin

A2021/1287-PC/PP

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé


Účastník kurzu se v průběhu školení dozví základní informace o důvodech zhoršování kognitivních funkcí u seniorů a o přínosu kognitivního tréningu a kognitivní rehabilitace jako možnosti ovlivnění involučních změn ve stáří. Osvojí si všeobecné znalosti o paměti, jejím členění a dalších kognitivních funkcích jedince a na základě těchto znalostí bude po absolvování kurzu schopen vytvářet cvičení s cílem posílit rozvoj jednotlivých druhů paměti. Účastník kurzu porozumí zásadám a principům přípravy práce ve skupině, pochopí význam využití skupinové dynamiky při motivaci uživatele. Bude schopen stanovit konkrétní cíle jednotlivých sezení, a to na základě individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Nedílnou součástí semináře jsou informace o jednotlivých technikách k trénování paměti a konkrétní příklady využitelné v praxi.  


Cílem semináře je seznámit účastníky s prací s jednotlivcem, se skupinou, s využitím skupinové dynamiky, se zásadami tvorby skupinových sezení v rámci trénování paměti u seniorů. Upozorněno bude také na specifika činnosti vzhledem ke zdravotnímu handicapu uživatelů.  


Cílová skupina Název Místo Termín Akce
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb ONLINE - webinář 04. 10. 2024
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb ONLINE - webinář 05. 11. 2024
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb ONLINE - webinář 12. 12. 2024
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb ONLINE - webinář 18. 01. 2025