šablony

Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)


Termín

03. 04. 2023 - 05. 04. 2023
15:00 - 18:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ

Rozděleno do dvou dnů: 3.4. 15:00 – 16:30 + 17:00 - 18:30, 5.4. 15:00 – 16:30 + 17:00 - 18:30Obsah školení

Kdo je žák s OMJ a kdo je cizinec?

Rovné příležitosti – nastavovaní pravidel pro příjemnou atmosféru ve vyučovacím procesu

Inkluzivní prostředí – metodická příprava pro začlenění žáka s OMJ

Inkluze žáka s OMJ – jakými způsoby podpořit dítě s OMJ

Didaktické pomůcky – jaké pomůcky mohou pomoci v rámci osvojení češtiny

Kazuistika – příklady z praxe (činnosti AP při práci se žákem, průběh vyučování)

Organizace podporující žáky s OMJ

Příklady dobré praxe


Cíle školení

Výchova a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem je v rámci českého školství tématem, které nebylo záležitostí doposud velmi hojně zastoupenou. Vzhledem k aktuálnímu společenskému dění je toto téma velmi aktuální. Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.


Lektor

Bc. Lenka Scholzová

Absolventka Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v oboru sociální práce a VOŠ v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Profesionálně se věnovala přímé práci s klienty v soc. službách a učitelské profesi. Jako lektorka působí v kurzech pro pracovníky v soc. službách, školeních pro chůvy, asistenty pedagoga i učitele.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)


Další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení s konkrétním termínem:
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář