Šablona

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

26332/2019-2-959

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií, i s odborným a publicistickým textem. Představené metody podporují také schopnost dětí vyhledávat klíčové informace v textu a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít při vyučování všechny smysly žáků, tak aby došlo k jejich aktivizaci, podpoře příznivého klimatu třídy, utváření kladných mezilidských vztahů a zejména aktivnímu zapojení žáka do vyučovacího procesu. Seminář je koncipován na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky.   Školení zahrne následující moduly:  

 • Motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti
  • Kreativita při práci s textem, vytváření čtenářského vkusu, spolupráce s knihovnami, prožitkové vnímání, čtení s otázkami, klíčová slova, …

   

 • Moderní literatura pro děti mladšího školního věku
  • Čeští a zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti, poezie pro děti, …

   

 • Literatura všemi smysly (1. část)
  • Hmat a čich jako motivace při tvorbě textu, …

   

 • Literatura všemi smysly (2. část)
  • Chuť, sluch a zrak jako motivace při tvorbě textu, mezioborové přesahy, nonverbální vyjadřování, …

   

  Cíle školení

  Cílem semináře je seznámit učitele s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem (i s mezioborovým přesahem a k poznávání všemi smysly), hledání informací v textu a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků na 1. stupni ZŠ.  

  Chci dostávat nabídky školení

  KONTAKTUJTE NÁS

  Telefonicky +420 734 839 966
  po – pá 8:00 – 16:00
  Další vzdělávání: info@zretel.cz
  Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
  Kontaktní formulář

  ŠABLONY OP JAK

  Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

  Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  KOMBINOVANÉ
  ONLINE + praxe
  Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

  CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

  Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

  DVPP ONLINE

  Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

  PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

  Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

  Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

  ŠKOLENÍ NA MÍRU

  Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
  Pro učitele (DVPP)
  Pro sociální služby
  Nezávazná poptávka

  GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

  Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

  LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

  Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

  Kalendář