Lektor dalšího vzdělávání

kód profesní kvalifikace: 75-001-T

číslo jednací autorizace: MSMT-3500/2014

 

Společnost Zřetel, s.r.o. je autorizovanou osobou

dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikaci:

Rozhodnutí o udělení autorizace

 

ZKOUŠKA LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost pro vzdělávání Zřetel, s. r. o., se stala autorizovanou osobou, a může provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací.

Zkouška je určena všem zájemcům, kteří působí na poli vzdělávání jako lektoři, ale i těm, kteří si chtějí v rámci své profese oficiálně ověřit své znalosti a dovednosti lektora.

Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení s názvem Lektor dalšího vzdělávání, opatřené kulatým razítkem.

Zkouška se skládá z písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností.

 

Cena zkoušky je 3 900 Kč. V ceně je osvědčení pro účastníka, nápoje a občerstvení.

 Ke stažení:

Přihláška ke zkoušce

Hodnoticí standard a informace k průběhu zkoušek

 
Termín Místo
26. 6. 2017 od 10:00  Brno

Pozn.: Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Uchazeči budou vyrozuměni o harmonogramu a  pořadí po uzávěrce přihlášek. Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.

Uzávěrka přihlášek je 10 dnů před konáním zkoušky. Zájemci zašlou přihlášku ke zkoušce e-mailem.