Doporučený rozsah: 2 školicí dny (18 hodin)

Cíle školení: Rozvoj kreativity (Out of The Box Thinking) má za cíl zmapování limitů, omezení a ztuhlých vzorců, které nová řešení blokují, jejich překonání - uvědomění, vykročení do zóny výzvy, prozkoumání nových oblastí, trénink používání nových přístupů.

Seminář (resp. workshop) je určen všem zájemcům, kteří hledají nové cesty řešení problému, chtějí rozvíjet svoji kreativitu, cítí ve své profesi či zaměstnání limity, které chtějí překonat.

Témata školení:

Příklady nekonvenčních, tvořivých řešení z oblasti IT, firem

Obsah: Videa, kazuistiky pro inspiraci

Co je můj přirozený styl, možnosti jak jej rozšiřovat, ovlivňovat, podpořit či proměňovat

Obsah: Práce s maticí rovnováhy mezi strukturou a tvořivostí, raciem a intuicí. Nalezení svých silných i slabých stránek – talentů i ztuhlostí a limitů

Rozvoj tvořivosti

Obsah: Aktivity z hudební, výtvarné a pohybové/sportovní oblasti.

Rozvoj intuice

Obsah: Empatická cvičení, naladění vzájemně na sebe, tým, pocity.

Práce na reálném úkolu z praxe

Obsah: Techniky zaměřené na hledání nekonvenčních řešení, nové nápady, překročení hranic.

 

Výstupy:

Tento interaktivní, tvořivý a zároveň prakticky orientovaný workshop uvede účastníky do tajů kreativního myšlení. Vyzkouší si sami na sobě, že kreativita je ukryta v každém z nich. Naučí se ji rozvíjet a používat. Rozvoj kreativního myšlení přinese nové přístupy a lehkost k řešení problémů, originální nápady a posílení sebevědomí.