Doporučený rozsah: 2 školicí dny (18 hodin)

Cíle: Školení Řešení konfliktů aneb Konflikt a jeho transformace má za cíl naučit pohlížet na konflikt jako na příležitost ke změně a rozvoji a naučit využívat přístupy postavené na porozumění a transformaci konfliktu.

Téma řešení konfliktů zaujme každého, kdo pracuje v týmu, skupině s dalšími kolegy, musí čelit komunikačním nejasnostem, konfliktním situacím.

Témata školení:

Porozumění konfliktu – Co je konflikt a jak vzniká

Obsah: Různé přístupy ke konfliktům, teorie eskalace konfliktu.

Výstup: Pochopení co je konflikt a jak vzniká a rozvíjí se.

Transformace konfliktu – jak změnit konflikt na neutrální nebo pozitivní zkušenost

Obsah: Teorie transformace konfliktu a nenásilné komunikace, vyzkoušení si nenásilné komunikace a práce s vyjadřováním potřeb a emocí.

Výstup: Porozumění nenásilné komunikaci a jejím výhodám, schopnost zaměřit komunikaci pozitivním směrem vedoucím k oboustranně uspokojivému výsledku.

Konflikt jako možnost rozvoje a učení

Obsah: Kazuistika konfliktů – co nás učí, jakým způsobem můžeme tuto zkušenost využít a jak situaci do budoucnosti změnit, práce s náhledem na konflikt ze směru on/oni na já.

Výstup: Zkušenost s analýzou konfliktu a jejich porozumění. Schopnost hledat jiné přístupy a náhledy v konfliktní situaci. Schopnost podívat se na konflikt „zvenku“.

Zpětná vazba

Obsah: Co je zpětná vazba, její pravidla. Proč a jakým způsobem zpětnou vazbu dávat a přijímat.

Výstup: Schopnost dávat a dostávat zpětnou vazbu, která je konstruktivní a vede k seberozvoji a vzájemné podpoře.

Konflikt v pracovním prostředí – jak prostředí ovlivňuje konflikty a jak konflikty ovlivňují prostředí

Obsah: Nástroje pro práci s konfliktem v týmu, intervence třetí strany, vzájemná podpora a spolupráce, principy spolupráce a otevřenosti na pracovišti.

Výstup: Uvědomění si vlivu prostředí na konfliktní situace, uvědomění si možnosti podpory v konfliktní situaci.

Zamyšlení se nad principy fungování pracovního prostředí a jak v něm s konflikty konstruktivně pracovat.