Kurz pro každého, kdo prezentuje, hovoří před publikem, předstupuje před lidi s úkolem něco představit nebo vysvětlit. Prezentační dovednosti mohou využít školitelé, lektoři, ale i vedoucí pracovních týmů, manažeři, personalisté, obchodníci.

  • Příprava prezentace
  • Správná řeč a práce s dechem (rytmus, intonace, artikulace, zabarvení)
  • Neverbální složka prezentace, práce s pohybem, mimika a gestika
  • Práce s prostorem a pomůckami
  • Kreativita a improvizace
  • Zapojení posluchačů
  • Modelové situace
  • Zpětná vazba pomocí videonahrávky

 

Metodika školení Prezentační dovednosti:

Naše semináře jsou postaveny na interakci účastníků, snažíme se je co nejvíce prakticky zapojit do vzdělávacího procesu. Nechybí skupinová práce, simulace, reflexe. Snažíme se, aby si účastníci vše osvojili co nejvíce prakticky.

Přístup našich letorů je zároveň inspirací pro účastníky k jejich vlastní práci.