Školení pro ty, kteří vedou vzdělávací aktivity, pracují s lidmi a chtějí je dovést jistou cestou k cíli. Lektorské dovednosti mohou využít nejen školitelé, lektoři, ale i vedoucí pracovních týmů, manažeři, personalisté.

  • Hlavní znaky a stavba vzdělávacích aktivit
  • Základní školitelské metody a techniky
  • Používání školitelských pomůcek
  • Kreativita při vytváření rámce školení a přizpůsobování metod dle specifik školení
  • Typy školitelů a typy účastníků
  • Práce se skupinou, dynamika skupiny
  • Metody hodnocení
  • Flexibilita a improvizace při specifických situacích

Metodika školení:

Naše semináře jsou postaveny na interakci účastníků, snažíme se je co nejvíce prakticky zapojit do vzdělávacího procesu. Nechybí skupinová práce, simulace, reflexe. Snažíme se, aby si účastníci vše osvojili co nejvíce prakticky.

Přístup našich letorů je zároveň inspirací pro účastníky k jejich vlastní práci.

Naše společnost nabízí zájemcům také složení zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.