Doporučený rozsah: 2 školicí dny (18 hodin)

Cíle: Naučit se využívat komunikaci jako nástroje pro určitý záměr. Pochopit prvky komunikace a jakým způsobem komunikaci ovlivňují. Získat základní komunikační dovednosti na základě praxe a vlastní zkušenosti.

Témata školení:

Co je komunikace – jak komunikace funguje

Obsah: vyzkoušení si několika cvičení na komunikaci verbální, neverbální. Co si myslíme, co říkáme a co druzí slyší.

Výstup: porozumění vlivu verbální a neverbální složky na komunikaci, zažití různých způsobů komunikace. Vyzkoušení si zaměření komunikace na konkrétní téma

Co je cílem komunikace – zaměření na to, aby druhý pochopil, co já mám v hlavě

Obsah: projektová logika v komunikaci, práce s textem a jeho obsahem

Výstup: uvědomění si, co je v komunikaci důležité, zkušenost s formulováním textu podle potřeb komunikace

Kulturní vzorce – co je kultura a jak nás ovlivňuje

Obsah: kulturní ledovec, jaká je česká kultura a jak nás ovlivňuje. Co vnímáme jako dané a jak s tím pracovat

Výstup: porozumění kulturním vzorcům a tomu, jak nás formuje česká kultura a subkultury, jejichž jsme součástí

Interkulturní učení – jak vnímáme jiné kultury, proč, jak s tím pracovat

Obsah: co víme o jiných kulturách a jak je vnímáme, předsudky a stereotypy, změna prizmatu vnímání kultur z dobře-špatně (černobílá) na různorodost (barevná)

Výstup: porozumění kulturním odlišnostem, z čeho vznikají. Motivace k pochopení jiných kultur a důvodů, díky nimž vznikají nedorozumění mezi lidmi z různých kultur

Interkulturní komunikace

  • jak komunikovat s někým z jiné kultury (někdy třetím jazykem)
  • vymezení specifik pro jednání, která probíhají ve vztahu Čech a cizinec (inter) a ve vztahu Čech a více národností (multi)

Obsah: práce se změnou obsahu komunikace z jazyka do jiného, zaměření komunikace na obsah a výsledek, volba vhodné formy komunikace (práce s otázkami, ověřováním apod.).

Výstup: zkušenost se zaměřením komunikace na různé potřeby (sociální/mezilidské, obsahově pracovní, tvůrčí a inovativní), získání zkušenosti s prací s otevřenými a uzavřenými otázkami.  Získání komunikačních tipů.

 

Blok věnovaný konkrétním zemím, dle Vašich potřeb (zabýváme se zejména specifiky asijských zemí)

Obsah: tipy z praxe pro úspěšnou komunikaci, nácvik komunikace v jednotlivých obchodních a společenských situacích

Výstup: pochopení specifik komunikace s různými kulturami (v kontextu tradice, jazyka, společenských a pracovních vztahů)