Datum / čas
19.04.2018
09:00-16:30

Místo konání
Ústí nad Labem – Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Adresa:
Velká hradební 1025/19
Ústí nad Labem

Cílové skupiny

  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2016/0907-PC/SP

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na tématiku násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání péče u klientů sociálních služeb, s větším zaměřením na skupinu seniorů, kteří žijí v domácím prostředí, nebo využívají pobytové sociální služby. Účastníci si osvojí základní teoretické poznatky z okruhu této problematiky a v souvislosti s tím bude zřetel kladen i na nejvýznamnější rizikové faktory, které mohou v této oblasti působit. V návaznosti na to si účastníci rozšíří své vědomosti o prevenci pracovního stresu v oblasti pomáhajících profesí a o možnostech, jakým způsobem se mu lze vyhnout (jak na straně jedince, tak i ze strany organizace – počínaje výběrem pracovníků, umožněním vzdělávání a odborného růstu, supervizí a vytvořením podmínek na pracovišti). Seminář bude obohacen o kazuistiky z praxe.

 

Seminář zahrne tyto oblasti:

  • definiční vymezení, specifikace charakteristických znaků, projevy, symptomy, příčiny a dopady týrání či špatného zacházení
  • současné legislativní ukotvení, tři pilíře zákona – policie ČR, justice, intervenční centra
  • informace o vhodném postupu v případě týrání s uceleným přehledem aktérů působících v této oblasti

 

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými druhy a formami násilí – od nejmírnějšího stupně až po jeho nejtěžší formy. Dále je nabídnut vhled do oblasti legislativy a konkrétní pomoci. Upozorněno bude také na specifika možného zanedbávání péče v zařízeních sociálních služeb, jeho identifikaci a příčiny. V návaznosti na to je dále kurz zaměřen na jednu z možných příčin zanedbávání v zařízeních – náročnost výkonu pomáhající profese a možnosti vhodné obrany nejen na úrovni jedince, ale i organizace.

 

Cílová skupina:

Sociální pracovníci v oblasti sociální prevence a péče, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence a péče

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1390,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz