Datum / čas
05.04.2019
09:00-16:00

Místo konání
Brno

Adresa:
bude upřesněno
Brno

Cílové skupiny

  • Asistenti pedagoga
  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


Školení je vhodné do Šablony I. – III/2.1i a odpovídá její náplni.

Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6d, 2.II/6d, 2.V/4d, 2.VI/4d, 2.VII/4d  a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT-33021/2018-2-1003

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Úvod do vizuálního myšlení – vizuální myšlení a lidský mozek, kreativita, funkce paměti;

Pravá a levá hemisféra mozku – úvod, využití při učení, zapamatování, cvičení pro propojení a využívání obou hemisfér;

Myšlenkové mapy – základní principy, rozdíly oproti běžným zápisům, výhody, nevýhody, doporučení, příklady z praxe;

Možnosti využití myšlenkových map – rozvoj myšlení dětí, metoda ve výuce, hledání nových řešení, brainstorming;

Ruční vs. počítačové zpracování; Práce s myšlenkovými mapami; Prezentace s myšlenkovými mapami;

Sketchnotes – principy tvorby vizuálních poznámek, možnosti a důvody využití

 

Cíle školení:

Hlavním cílem semináře je seznámení se způsobem zaznamenávání myšlenek formou tvorby myšlenkových map, sketchnotes a zároveň pochopení principů při tvorbě těchto vizuálních záznamů.

Tyto formy vizuálního myšlení jsou využitelné v široké škále činností – např. v rámci prezentací, výuky i řešení problémů. Velký důraz je v kurzu kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé SŠ, učitelé ZUŠ , SUŠ a konzervatoří, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 490,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz