Datum / čas
03.05.2019
09:00-16:00

Místo konání
České Budějovice – Střední škola polytechnická

Adresa:
Nerudova 859/59
České Budějovice

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


Školení je vhodné do Šablony II. – 2.I/6g a odpovídá její náplni.

 

č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Školení nabídne pohled na předškolní vzdělávání jako prostor pro rozvoj polytechnických dovedností žáků prostřednictvím přirozeného učení, sebeobsluhy, práce s nástroji a hry s hračkami.

Představí způsoby, jak zapracovat toto téma do školního vzdělávacího programu. Účastníci získají náměty na hry s kostkami a stavebnicemi (rozvoj dětské stavby, jemná motorika, materiály, plošné konstruování, mozaiky, stavebnice, instrukce, návody, plánky) i obecnější tipy pro podporu polytechnické výchovy (dílny, ponky, keramika, odpadové materiály, práce dospělých, exkurze, výstavy, soutěže, spolupráce).

 

Cíle školení:

Cílem semináře je představit polytechnické vzdělávání jako lákavou a pro děti vysoce zajímavou součást předškolního vzdělávání. Školení přiblíží učitelům MŠ polytechnické vzdělávání v celé jeho šíři a přesvědčí je, že jejich přístup k polytechnickým aktivitám ovlivní dítě do budoucna. Nabídne také nové náměty, metody a pomůcky vedoucí k rozvoji technických zájmů a dovedností dětí.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1 150,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1150,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz