Datum / čas
05.06.2019
13:00-16:30

Místo konání
Zlín

Adresa:
bude upřesněno
Zlín

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií
  • Učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů


č. akreditace MSMT-  518/2018-2-199

                            

Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

Syndrom vyhoření (burnout syndrom), neboli pocit pracovního vyčerpání, se odráží v psychické, fyzické i duševní nepohodě. Tato obtíž postihuje především lidi pracující v pomáhajících profesích – učitelé jsou tedy v tomto směru ohroženou skupinou. Seminář se pokusí objasnit, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, čeho si všímat a co by nás mělo varovat. Řekneme si také, jaké důsledky může syndrom vyhoření mít. Poté se zaměříme na to, jak se tomuto syndromu bránit a prakticky si vyzkoušíme několik technik pro lepší duševní hygienu a pro lepší zvládání stresových situací.

 

Cíle školení:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou syndromu vyhoření, poznat jeho fáze a možné důsledky. Účastníci se seznámí se způsoby, jak se tomuto syndromu bránit a vyzkouší si několik cviků duševní hygieny.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií a učitelé SOŠ a SOU, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz