Datum / čas
17.01.2019
08:30-15:30

Místo konání
Praha – Střední odborné učiliště gastronomie

Adresa:
U Krbu 45/521
Praha 10

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ


č. akreditace MSMT – 14972/2018-2-654

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář bude zaměřen na témata související s problematikou připravenosti dětí na nástup do základní školy. Představen bude jak legislativní základ (školský zákon 561/2004 Sb.) a profil školsky zralého dítěte, tak otázky psychologické charakteristiky školní zralosti a její dílčí mentální, fyzická, psychická a sociální složka. Nastíněna budou také rizika spojená s předčasným nástupem do ZŠ a vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován. Představeny budou možnosti přípravy dítěte na vstup na ZŠ v rovině spolupráce ZŠ s MŠ (propojenost, znalost klíčových kompetencí), přípravných tříd a komunikace učitel-rodič u zápisů (informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ). Prezentovány budou rovněž kazuistiky z praxe.

 

Cíle školení:

Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, co zahrnuje jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Osvětlen bude způsob organizace práce, metodika a pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky a průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou také seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ (1. třída)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1190,- /osobu

 

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1190,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz