Datum / čas
05.12.2019
13:00-18:00

Místo konání
Praha

Adresa:
bude upřesněno
Praha

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace: 7262/2017-1-518

 

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Praktický seminář je zaměřený na další techniky zpracování a alternativní způsoby dekorace keramické hlíny. Zařazeny budou techniky barvení hlín barvítky, využití šamotové hlíny a sádry a vkládání mědi do hlíny. Účastníci si sami všechny postupy prakticky vyzkouší, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření.

Na semináři budou účastníci sdílet své technologické zkušenosti a budou s lektorkou konzultovat konkrétní příklady vad vzniklých při výpalu a glazování.

Účastníci získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a budou obeznámeni s metodikou výuky, učitelským portfoliem a ukázkami ze školní praxe.

 

Cíle školení:

Cílem školení je především rozvoj kreativity účastníků a tvorba zásobníku keramických technik použitelných v praxi. Součástí kurzu je diskuse o možných těžkostech, které tvorba z keramické hlíny přináší. Účastníci také vyhodnotí aplikovatelnost představených technik v návaznosti na ŠVP a na práci v jejich zařízení.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času; vychovatelé školských zařízení

 

Potřebné pomůcky (účastníci si sami zajistí):

Ukázky výrobků, které se technologicky nezdařily (pro účely konzultace příčiny), sklo nebo skleněnou drť (korálky), krabice na odnos výrobků, oblečení pro práci s keramickou hlínou

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 1290,- Kč /osobu (cena zahrnuje také výtvarný materiál zajišťovaný lektorem)

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1290,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz