Datum / čas
13.06.2019-14.06.2019
09:00-16:00

Místo konání
Liberec – KultiVAR

Adresa:
Na Rybníčku 387/6
Liberec

Cílové skupiny

  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci
  • Sociální pracovníci


č. akreditace MPSV: 2015/1019-PC/SP/VP/PP

 

Hodinová dotace: Dvoudenní školení – 16 vyuč. hodin

 

Obsah školení:

Seminář seznámí účastníky s možnostmi efektivního zvládání komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů. Účastníci se dozví informace o typologii klientů a různých motivech jejich jednání a získají náhled na rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem. Seznámí se také s tematicky navazující typologií klientů, jako jsou např. mlčenlivý klient; agresivní a nepřátelský klient; klient, který se snaží získat výhody; perfekcionalistický klient; klient v odporu; nedobrovolný klient; manipulativní klient; atp. Získají přehled o komunikačních pravidlech a možnostech jejich uplatnění. Zjistí také, jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky a jak podávat negativní zpětnou vazbu obtížně zvládnutelnému typu klientů. Školení jim, jak je možné díky účinné komunikaci zvýšit svou odolnost proti stresu.

 

Cíle školení:

Účastníci získají základní přehled o typologii osobnosti a specifikách práce s daným typem klientů pro svou vlastní praxi. Seznámí se s klíčovými asertivními technikami a základy zvládání agrese jak v přímém, tak nepřímém kontaktu s klientem. Účastníci se dozvědí, jak rozpoznat manipulativní jednání, jak na něj vhodně reagovat v rámci své praxe a zkušenosti s klienty.

 

Cílová skupina:

sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, neformální pečovatelé a pracovníci v manažerské, řídící funkci

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 2450,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 2450,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz