Datum / čas
25.11.2015
09:00-16:30

Místo konání
Tábor – Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Adresa:
nám. T. G. Masaryka 788/1
Tábor

Cílové skupiny


Změna termínu z 26. 11. 2015  na 25. 11. 2015.

 

č. akreditace MSMT- 29158/2014-1-872

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Obsahem vzdělávacího programu je představení využití dětských her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky ve škole.

 

Blok č. 1 – Seznamovací a kontaktní hry

Hry zaměřené na seznámení účastníků, na informace o vlastnostech a zájmech jednotlivců, hry zaměřené na učení jmen. Jednoduché, s krátkým trváním, využitelné hlavně na začátku akcí, při seznamování nových skupin.

Kontaktní hry – také se jim říká zahřívací hry. Slouží k naladění skupiny na další program. Jsou krátké, jednoduché, zábavné. Při těchto hrách také dochází k fyzickému kontaktu hráčů, jenž napomáhá budování vzájemné důvěry a zbavuje ostychu.

 

Blok č. 2 – Hry s lany, provázky a šátky

Netradiční aktivity s využitím jednoduchých pomůcek – lan, provázků a šátků. Finanční dostupnost těchto pomůcek zatraktivňuje jejich využívání. Využití při soupeřivých a kooperačních aktivitách, hry zaměřené na týmovou spolupráci, „slepecké aktivity“.

 

Blok č. 3 – Hry do místnosti bez materiálové náročnosti a bez náročnosti přípravy

Hry s kratší dobou trvání, které nepotřebují žádné náročné vybavení. Jedná se především o hry využívající prostředky místnosti, tzn. stoly a židle.

 

Blok č. 4 – Energizery

Hry rozptylující skupinu, zaměřené na načerpání nové energie, hry s pohybem, opakováním pohybů, případně zpěvu. Hry uvolňující atmosféru.

 

Cíle školení:

  • vyzkoušet si netradiční formy a metody při výuce;
  • rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti;
  • motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti;
  • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností;
  • podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry;
  • rozvíjet myšlení, tvořivost, fantazii;
  • zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce;
  • zvládnout herní situace, využit volný čas efektivním způsobem.

 

Formou prožitkové pedagogiky seznámit učitele a vychovatele s metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel a formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé MŠ; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času; vychovatelé školských zařízení

 

Potřebné pomůcky (účastníci si sami zajistí):

sportovní obuv do tělocvičny a oblečení vhodné k pohybu

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena: 960,- /osoba

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 960,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz