Datum / čas
30.03.2019
09:00-13:00

Místo konání
Praha – ZŠ Táborská

Adresa:
Táborská 45
Praha 4 - Nusle

Cílové skupiny

  • Speciální pedagogové
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT: 29079/2017-2-1232

 

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Dílna prohlubuje a navazuje na poznatky ze školení „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“. Zúčastněným pedagogům bude nabídnut prostor pro otázky a odpovědi týkající se péče o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD a možnost sdílení zkušeností z praxe. Skrze vlastní prožitek se seznámí s vhodnými relaxačními technikami, aktivitami pro všední den a ujasní si strategie, které jim v praxi pomohou zvládat emočně a sociálně náročné situace.

 

Seminář zahrne tato témata:

  • Teoretický rámec problematiky
  • Aktivity podporující psychomotorický vývoj dítěte
  • Předcházení a řešení konfliktních situací
  • Relaxační, terapeutické aktivity vhodné pro děti ADHD – popis, terminologické vymezení

 

Cíle školení:

Cílem workshopu je ukázat pedagogům cestu při hledání různých strategií v individuální péči o dítě ve školním kolektivu. Není cílem naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí ADHD, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Seminář nabízí na základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe. V rámci workshopu se seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD. Workshop je zaměřen na rozvoj sociálních a emočních dovedností a na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Součástí workshopu jsou ukázky relaxačních technik, přehrávky problémových situací všedního dne, strategie zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech. Cílem programu je aktivně a smysluplně využít společný čas ve prospěch zlepšení psychického, emocionálního a sociálního stavu dítěte prostřednictvím vhodných aktivit.

 

Oblast zaměření:

Pedagogika, psychologie; Předškolní vzdělávání; I. stupeň ZŠ

 

Cílová skupina:

pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ, kteří již absolvovali seminář „Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD“ nebo kteří jsou obeznámeni se základy dané problematiky

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce.

 

Cena: 990,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz