Nabízíme školení a kurzy akreditované MV ČR  pro úředníky územních samosprávných celků.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Detail školení a přihlášku zobrazíte kliknutím na název školení. Kompletní seznam všech akreditovaných školení a kurzů pro úředníky územních samosprávných celků zde.

 


Cílová skupina Název Místo konání Termín
 • Úředníci územních samosprávných celků
Prevence syndromu vyhoření Ostrava 30.01.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Úřední korespondence (formální úprava dle normy ČSN 01 6910) Ostrava 06.02.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Prevence syndromu vyhoření Praha 13.02.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Prevence syndromu vyhoření Olomouc 13.02.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Úřední korespondence (formální úprava dle normy ČSN 01 6910) Olomouc 27.02.2018
 • Pracovníci na úřadě
 • Úředníci územních samosprávných celků
Komunikace s občany se sluchovým postižením Ostrava 08.03.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Zřizování škol a školských zařízení Olomouc 13.03.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Úřední korespondence (formální úprava dle normy ČSN 01 6910) Praha 27.03.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Přestupkové řízení v praxi Praha 27.04.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Přestupkové řízení v praxi Ostrava 27.04.2018
 • Pracovníci na úřadě
 • Úředníci územních samosprávných celků
Komunikace s občany se sluchovým postižením Olomouc 03.05.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Úřední korespondence (formální úprava dle normy ČSN 01 6910) Brno 15.05.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení Ostrava 12.06.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Vybrané okruhy správního řádu Praha 19.06.2018
 • Úředníci územních samosprávných celků
Vybrané okruhy správního řádu Olomouc 19.06.2018