1. Prezentace

2. Pohybová omezení

3. Pyramida pohybové aktivity

4. Cvičení pro správné držení těla

5. Cvičení pro děti s vadným držením těla

6. Zásobník protahovacích cviků

7. Balanční pomůcky

8. Metoda nácviku kotoulu

9. Metodika TV

Literatura

Metodologie testování

Rozdělení vyrovnávacích cvičení

Zdravotní tělesná výchova jinak

ZTV aneb proč…