č. akreditace MSMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Obsah školení:

Školení je zaměřeno na efektivní využití počítače jako nástroje pro tvorbu interaktivních cvičení uplatnitelných ve výuce přírodovědných předmětů na základní i střední škole. Prezentovány budou také příklady konkrétních volně dostupných aplikací podporujících výuku přírodních věd.

 

Školení zahrne tato témata:

  • ukázky a tvorba cvičení v programu Smartnotebook
  • ukázky a tvorba kvízů v programu Hot Potatoes
  • ukázky a tvorba cvičení v PowerPointu
  • další programy vhodné ke tvorbě cvičení a kvízů v přírodovědných předmětech

 

Cíle školení:

Cílem školení je naučit pedagogy používat volně přístupné programy a počítač při výuce a využít jeho potenciálu vzdělávací pomůcky. Zřetel bude kladen na tvorbu cvičení a kvízů uplatnitelných v hodinách přírodovědných předmětů na ZŠ i SŠ.