č. akreditace MSMT: 27325/2015-1-812

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na představení osobnostní a sociální výchovy a její členění do tří oblastí – osobnostní, sociální a morální, a konkrétních aktivit, které pro rozvoj těchto oblastí lze použít. Věnovat se budeme stanovování cílů aktivit a jejich reflektování, představíme si několik druhů reflexivních technik, kromě verbálních také výtvarné či dramatické. Součástí kurzu bude i téma psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově a přiblížení těchto pravidel žákům.

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí se základními principy osobnostní a sociální výchovy a z každé ze tří oblastí OSV si vyzkouší alespoň jednu aktivitu použitelnou dále v jejich školním prostředí. Seznámí se se způsobem stanovování cílů a jejich reflektování a vyzkouší si různé druhy reflektivních technik. Seznámí se s pravidly psychické bezpečnosti a jejich aplikací ve školní třídě.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.